Nyhet! Railway EN 45545-2

Lundgrens erbjuder material som är anpassade för de senaste kraven inom tåg och tunnelbana. Gummit klarar de krav som ställs i applikationer där både homogena och cellmaterial kan användas i och kring tågvagnar. Materialen kan även användas där stora krav på brandegenskaper ställs samt för att skydda brandkänsliga detaljer.

Artikelnummer:

7189-810 till 88 & 7188-82 till 85: Cellgummi CR 305/B

7056-XX: EPDM 527