Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Kantlister / Clipslist

Kantlist PVC

Kantlist PVC

Användningsområde: Kantlist av PVC, listen används som skyddslist där man eftersträvar enkelt montage. Clipslisten slår ni fast med gummiklubba eller liknande. Kan även användas dekorativt för att ge en snygg kontrast. 7661-XX består av PVC med metallclips i centrum.

Kantlist PVC med EPDM svampgummitätning (limmad)

Kantlist PVC med EPDM svampgummitätning (limmad)

Användningsområde: Kantlist av PVC med limmad tätning av EPDM-svampgummi, listen kan användas för tätning och skydd där man eftersträvar enkelt montage. Clipslisten slår ni fast med gummiklubba eller liknande. 7662-XX består av PVC med metallclips i centrum samt en tätningsdel som är pålimmad i olika konfiguration för optimal tätning. Flexibel tätning för hytter, bilar, båtar m m.

Kantlist EPDM / EPDM svampgummitätning / co-extruderad

Kantlist EPDM / EPDM svampgummitätning / co-extruderad

Användningsområde: Kantlist av co-extruderad EPDM/EPDM-svampgummi för bästa hållbarhet och tätning, listen kan användas för tätning och skydd där man eftersträvar enkelt montage. Clipslisten slår ni fast med gummiklubba eller liknande. 7663-XX består av metallclips inbäddade i EPDM samt en samvulkad tätningsdel av svampgummi i olika konfiguration för optimal tätning. Flexibel tätning för hytter, bilar, båtar m m.

Kantlist EPDM solid med tätningsläpp

Kantlist EPDM solid med tätningsläpp

Användningsområde: Kantlist av EPDM, listen kan användas för tätning och skydd där man eftersträvar enkelt montage. Clipslisten slår ni fast med gummiklubba eller liknande. 7664-XX består av metallclips inbäddade i EPDM samt en samvulkad tätningsdel av homogen EPDM i olika konfiguration för optimal tätning. Flexibel tätning för hytter, bilar, båtar mm.

Kantlister enligt EN 45545-2 R22 / R23 HL2 EPDM

Kantlister enligt EN 45545-2 R22 / R23 HL2 EPDM

Användningsområde: Kantlist av co-extruderad EPDM/EPDM-svampgummi för bästa hållbarhet och tätning, listen kan användas för tätning och skydd där man eftersträvar enkelt montage. Clipslisten slår ni fast med gummiklubba eller liknande. 7665-XX består av metallclips inbäddade i EPDM samt en samvulkad tätningsdel av svampgummi i olika konfiguration för optimal tätning. Hela listen uppfyller brandkrav EN 45545-2 R22/R23, HL2. Flexibel tätning för tåg, hytter, bilar, båtar mm.