Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Snabbkopplingar

E551 Snabbkoppling serie ISO A

E551 Snabbkoppling serie ISO A

Material: Stål

Konstruktion: Snabbkoppling "Serie A" är kopplingsbar med alla kopplingar tillverkade enligt ISO 7241 Serie A,"jordbruksstandard".

Temperaturområde: -20°C +100°C

E551 Dammskydd serie ISO A

E551 Dammskydd serie ISO A

Material: PVC-Plast

Konstruktion: Dammskydd för att förhindra att föroreningar kommer in i systemet. Finns i färgerna blått, rött, gult, svart.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

E552 Tema med eliminator

E552 Tema med eliminator

Material: Stål/Mässing

Konstruktion: Tema hondel i förkromad mässing,tätar genom två o-ringar och stödring. Tema handel i härdat stål.

Temperaturområde: -40°C +100°C

E552 Tema utan eliminator

E552 Tema utan eliminator

Material: Stål

Konstruktion: Tema hondel i förkromad mässing,tätar genom två o-ringar och stödring. Tema handel i härdat stål.

Temperaturområde: -40°C- +100°C

E552 Tema utan ventil

E552 Tema utan ventil

Material: Stål

Kostruktion: Tema hondel och handel utan avstängningsventil för t.ex. högtryckstvättar.

E552 Tema dammskydd

E552 Tema dammskydd

Material: PVC-Plast

Konstruktion: Dammskydd för att förhindra att föroreningar kommer in i systemet.

Temperaturområde: -35°C +100°C

E553 Snabbkoppling serie ISO B

E553 Snabbkoppling serie ISO B

Material: Stål

Konstruktion: Snabbkoppling "Serie B" är kopplingsbar med alla kopplingar tillverkade enligt ISO 7241 Serie B, tex Hansen HKP

Temperaturområde: -20°C +100°C

E553 Dammskydd serie ISO B

E553 Dammskydd serie ISO B

Material: PVC-Plast

Konstruktion: Dammskydd för att förhindra att föroreningar kommer in i systemet.

Temperaturområde: -30°C +100°C

E556 Skruvbar snabbkoppling Roflex

E556 Skruvbar snabbkoppling Roflex

Material: Stål Kontruktion ( fetstål ) Roflex snabbkoppling är lämplig för svåra applikationer med stora flöden, höga tryck och tryckstötar, t.ex. hydraulhammare.

E554 Snabbkoppling Cejn

E554 Snabbkoppling Cejn

Material: Stål

Konstruktion: Flatface koppling med automatisk säkerhetslåsning. Arbetstryck upp till 1000bar. Användningsområde räddningsutrustning, momentverktyg, mm.

Temperaturområde: -30°C +100°C

E558 Snabbkoppling spillfri ISO 16028 Flatface

E558 Snabbkoppling spillfri ISO 16028 Flatface

Material: Stål

Konstruktion: Snabbkoppling av flatface typ. Denna kopplingstyp används när krav finns på spillfria snabbkopplingar. Uppfyller ISO 16028

E552 Tema spillfri FF

E552 Tema spillfri FF

Material: Stål

Konstruktion: Tema spillfria snabbkopplingar är av flatface typ,helt spillfria vid isärkoppling, mycket bra flödesegenskaper. Handel kan fås med tryckelimenator.

E552 Tema skydd FF

E552 Tema skydd FF

Material: PVC-Plast

Konstruktion: Dammskydd för att förhindra att föroreningar kommer in i systemet.

Temperaturområde: -35°C-+100°C

E552 Tema dammskydd IF

E552 Tema dammskydd IF

Material: PVC-Plast

Konstruktion: Dammskydd för att förhindra att föroreningar kommer in i systemet.

Temperaturområde: -35°C +100°C

E555 Skruvbar snabbkoppling VS

E555 Skruvbar snabbkoppling VS

Material: Stål

Konstruktion: Snabbkoppling av skruv typ avsedd för krävande applikationer. Kopplingsbar upp till 50 Bars mottryck. Max arbetstryck 450 Bar.

E557 Skruvbar snabbkoppling VVS

E557 Skruvbar snabbkoppling VVS

Material: Stål

Konstruktion: Skruvbar snabbkoppling"serie VVS" som kan kopplas vid max.arbetstryck.

E557 Dammskydd skruvbar snabbkoppling VVS

E557 Dammskydd skruvbar snabbkoppling VVS

Material: Aluminium

Konstruktion: Dammskydd för att förhindra att föroreningar kommer in i systemet.

Temperaturområde: -35°C-+100°C

E555 Dammskydd skruvbar snabbkoppling HS

E555 Dammskydd skruvbar snabbkoppling HS

Material: PVC-Plast

Konstruktion: Dammskydd för att förhindra att föroreningar kommer in i systemet.

Temperaturområde: -35°C-+100°C

E553 Bromskoppling ISO5676

E553 Bromskoppling ISO5676

Material: Stål

Konstruktion: Snabbkoppling enligt ISO 5676 avsed för hydrauliska släpvagnsbromsar. Max arbetstryck 250 Bar

Temperaturområde: -20°C - +100°C

E552 Tema Tryckavlastningsventil

E552 Tema Tryckavlastningsventil

Material: Stål

Konstruktion: Med tryckavlastningsventilen dränerar man bort ett uppbyggt tryck och instängd oljevolym i systemet. Max arbetstryck 250 Bar.

E558 Multifaster

E558 Multifaster

Material: Aluminium/Stål

Användningsområde: För samtidig koppling av flera hydraulik,el eller pneumatik ledningar. Kopplingsbar under tryck. Miljövänlig : Inget spill.

E558 Multifaster Reservdelar

E558 Multifaster Reservdelar

Material: Aluminium/Stål

E556 Snabbkoppling med eliminator

E556 Snabbkoppling med eliminator

Material: Stål

Konstruktion: Snabbkoppling är kopplingsbar med Tema Standard.

Temperaturområde: -40°C +106°C

E550 Tema smörjnipplar

E550 Tema smörjnipplar

Material: Stål

Användningsområde: Används för att trycka in fett i snabbkopplingen så att inte vatten och smuts kan tränga in. Det förhindrar att låshylsan fastnar. Bilden avser E5500003