Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Lim Dana Lim

Lim Cool-Tack 286

Lim Cool-Tack 286

Egenskaper: Neutralt fukthärdande montagelim som utmärker sig genom att härda ner till -5°C. Lämplig för limning av såväl tunga som lätta material både inne och ute. Produkten är luktfri och innehåller inte lösningsmedel, ftalater eller isocyanater. Bildar en elastisk och mycket stark limfog.

Lim Turebo-Tack 291

Lim Turebo-Tack 291

Egenskaper: Ny generation monteringslim med extra god vidhäftning innan den är genomhärdad. Kan användas till de flesta monteringar inom bygg och industri där en stark och hård limfog är efterfrågad. Kan användas både inne och ute.

Lim Montage Ekstra 292, 287

Lim Montage Ekstra 292, 287

Egenskaper: Ftalatfritt fukthärdande montagelim. För uppsättning av speglar, trappnosar, m.m.Fäster bra på sten, trä, metall och andra byggmaterial. Stark och hård limfog som klarar rörelseupptagning på upp till ±20%.

Lim Kontaktlim 281

Lim Kontaktlim 281

Egenskaper: Lättflytande allsidigt polychloroprenbaserat kontaktlim. Används till både täta och porösa material t.ex. vinylplattor, plastlaminat, natur- och konstgummi, läder, metaller m.m. Ger en flexibel och stark samt vatten- och värmebeständig limning.

Lim Kontakthärdare 924

Lim Kontakthärdare 924

Egenskaper: Ökar värmetåligheten på kontaktlim 281 och Klar kontaktlim 284.

Lim DanAtac Aqua Contact 288

Lim DanAtac Aqua Contact 288

Egenskaper: Vattenbaserat kontaktlim för golv och väggmaterial, både sugande och icke sugande. Limmet är lätt att arbeta med och har ett kraftigt hugg.

Lim Foglim Industrial Sealer 555

Lim Foglim Industrial Sealer 555

Egenskaper: Luktfri elastisk fogmassa med extra lång öppettid.Användes till alla vanligt förekommande fogar inom bygg. God vidhäftning utan primer. Temperaturbeständig från -50° C till +120°C. Klarar fogrörelser på ± 25%. Uppfyller kraven mot ISO 11600(F/G LM).

Lim Foglim Combi Flex 524

Lim Foglim Combi Flex 524

Egenskaper: Högelastisk MS-polymer foglim, som används i byggnader och industri till skarvar. Kan appliceras på fuktiga ytor. Tål fogrörelse på ±25%. Primerfri på de flesta ytor. Kan övermålas. Produkten är livsmedelsgodkänd enl. EC No 1935/2004 beträffande material och artiklar.

Lim Foglim MS Foglim 526

Lim Foglim MS Foglim 526

Egenskaper: Är speciellt designat för användning i karosseri-, skepps- och kontainerindustrin när det önskas högre beständihet på limning/fogning. Särskilt god vidhäftning till aluminium och PVC. Temperaturbeständighet -40°C till 90°C. Tål fuktvandring på ± 10%. Uppfyller kraven enl. ISO 11600 (F-20HM)

Lim Sealflex Hybrid 522

Lim Sealflex Hybrid 522

Egenskaper: Högelastiskt MS-polymer fogmassa, som används till alla typer av byggnader. T.ex. fogning runt dörrar och fönster, fasadelement m.m. Tål fogrörelse på ±25%. Primer fri på de flesta ytor. Kan övermålas.

Lim DANASEALConstruction 515

Lim DANASEALConstruction 515

Egenskaper: Högelastiskt alkoholbaserad byggsilikon, som används till alla typer av byggnader, t.ex. omkring dörrar och fönster, fasadelement m.m. Tål fogrörelse på ±25%, Primerfri på de flesta ytor.

Danaseal Build & Sanitary 514

Danaseal Build & Sanitary 514

Egenskaper: Neutral högelastisk fogmassa, den härdar genom en reaktion med luftensfuktighet och bildar en elastisk fog som kan klara rörelser upp till 25%. Användbart till natursten och särskilt användbart på glatta ytor såsom glas emalj hård PVC, rostfritt stål. Märkt med EC1+.Värderad och accepterad att användas i Svanenmärkta byggnader, Byggvarubedömningen, SundaHus och Basta.

Lim Glassilikon 517

Lim Glassilikon 517

Egenskaper: Högelastisk ättiksyrebaserad silikon. Används till toppförsegling av isolerrutor, montrar, fasadglas, profilglas, solfångare m.m. Får ej användas till akvarie. Tål fogrörelse på ± 25%.

Lim Akvariesilikon 579

Lim Akvariesilikon 579

Egenskaper: Stark elastisk silikonfogmassa till skarvar av akvarier och terrarier. Dessutom lämplig till andra glasskarvar, där det krävs hög styrka. Uppfyller kraven för ISO 11600 (F/G-25HM).

Wipes 915

Wipes 915

Egenskaper: Våtservetter för att rengöra ej härdad fogmassa (silikon, MS polymerer m.m.), ej torkad färg, samt för att avlägsna olja, smuts, fett m.m. från alla typer av ytor. Utmärkt som handservett.

Wipes 916

Wipes 916

Egenskaper: Proffessionella rengöringsservetter med extra rengöringskraft som t.ex. avlägsnar ohärdade fogmassor, ohärdat PU-skum, olja fett och damm samt mycket mera.

Wipes 917

Wipes 917

Egenskaper: Proffessionella rengöringsservetter med extra rengöringskraft med två olika sidor av servetten. En mjuk för försiktigare rengöring och en grov för extra rengöring av svårare smuts.

Desinfection Wipes

Desinfection Wipes

Egenskaper: Desinficera händer och hårda ytor hemma, i skolor, förskolor, kontor, industrianläggningar och andra platser som kräver snabb desinfektion dagligen.

Skelettpistol metall m / krok Cox

Skelettpistol metall m / krok Cox

Egenskaper: Skelettpistol metall.

Handfogpistol H-14 (RS) Pro

Handfogpistol H-14 (RS) Pro

Egenskaper: God utväxling. Minimalt efterdropp. Handvänlig utformning. Vridbar patronhållare.

Tryckluftpistol T-16 X till 300 ml.

Tryckluftpistol T-16 X till 300 ml.

Egenskaper: Handvänlig utformning. Patenterat stempelsystem. Direkt luftpåverkan. Minimalt efterdropp, snabbt patronbyte. Arbetstryregleras under användning. Minimalt spill vid användning av munstyckshållare.

Patronspetsar med skruvkork 3-pack.

Patronspetsar med skruvkork 3-pack.

Egenskaper: För återförslutning, 3 st per påse.