Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Smörjmedel Simalube

Automatiskt smörjsystem

Automatiskt smörjsystem

Användningsområde: Simalube är en lubrikator avsedd att monteras in på befintliga smörjställen. Kan aktiveras och förse smörjstället med fett eller olja från 1-12 månader. Kan avaktiveras under semester eller andra uppehåll. Simalube är tillförlitlig och ger en tygghet i smörjunderhållet. Levereras fylld med fett.