Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Kundanpassad tillverkning

Kundanpassad tillverkning

Lösningar för alla önskemål inom flödesteknik och industrigummi

Vårt tjänsteutbud säkerställer att du får tillgång till hög kompetens och kunskap om olika produkters användningsområden. Vi utför installationer, service, underhåll och utbildning som är knutna till varje produktområde. I våra stans- och skärverkstäder tillverkar vi specialanpassade produkter för att hitta en hållbar lösning för alla slags applikationer enligt dina önskemål. Inom flödesteknik monterar, provtrycker och utför vi service på slangar, slangkopplingar och hydraulik.

Miljötänkande

Utsläpp av miljöfarliga ämnen är ett kostsamt och tidskrävande problem för många företag. Genom att ta hjälp av oss för provtryckning av viktiga flödesprodukter kan du som kund förebygga eventuellt läckage och därmed indirekt minska dina utsläpp.

Kontakta våra produktspecialister

Gummi/Plast

Tommy Pettersson

040-6701850

tommy.pettersson@lundgrenssverige.se