Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Information om rådande situation Corona/Covid-19

2020-03-19 - Information

För Lundgrens är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheter om Corona/Covid-19 och jobbar aktivt för att ta vårt samhällsansvar. Vi har genom vår koncernledning i Beijer Alma vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning.
Vi har förstärkta riktlinjer gällande god handhygien och hur man skall agera för att minska smittspridning. Våra medarbetare som har minsta förkylningssymptom får vara hemma och vi följer noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring detta.
 
Vi har öppet som vanligt med välfyllda lager och har även vidtagit åtgärder tillsammans med våra samarbetspartners för att säkra vår försörjning ut på den svenska marknaden. Det finns självklart saker som ligger utanför vår kontroll men vi jobbar löpande med att lösa dem situationer som uppstår.

Ta väl hand om er, 
Vänligen Lundgrens

 

Information regarding the current situation - Corona/Covid-19

Our highest priority at Lundgrens is the security and care for customers and staff. We are carefully monitoring the information and recommendations from the authorities concerning Corona/Covid-19 and we are actively working in taking our social responsibility. Through directives from  Beijer Almas Board of Directors we have undertaken a number of contingencies for health protection of customers and staff and also to miminize the risk of anxiety and contagion spreading.
We have sharpened guidelines for hand hygiene and how to act in preventing the spread of the virus. At the sign of any cold symptoms staff will be at home and we subsequently follow the authorities guidelines.

We have normal business activity with well filled inventory and we have also coordinated actions with our partners to ensure supply to the Swedish market . Naturally there are factors that lie out of our control but we are continually working to solve issues as we face them.

Keep safe and sound,
Lundgrens