Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Nyhet i sortimentet - Biobaserad gummiduk

2020-09-04 - Produktnyheter

Vi leverar kvalitetsprodukter till den nordiska marknaden och arbetar för att minimera klimatpåverkan ur ett hållbarthetsperspektiv i alla led. Nu tillhandahåller vi ett nytt material med minskad klimatpåverkan.
EPDM gummiduk baserad på biobaserade polymerer samt en minimerad nivå av Zinkoxid. Denna produkt minskar klimatpåverkan jämfört med en vanlig EPDM eller annan gummiduk. 

Tillsammans arbetar vi för en hållbar miljö, kontakta oss för mer information samt se bifogad spec.

Gummi/Plast

Tommy Pettersson

040-6701850

tommy.pettersson@lundgrenssverige.se