Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Prisuppdatering/Price update 2021

2020-11-04 - Information

Vi uppdaterar våra priser inför 2021. De nya priserna kommer att gälla från 2021-01-01.
Hämta din egen prisfil via vår hemsida www.lundgrenssverige.se . Ert nya pris är tillgängligt
från 2020-12-07.
För inloggning mejlar ni till inloggning@lundgrenssverige.se för instruktioner.

 

We are updating our 2021 price list. The new prices are valid from 2021-01-01.
You can download your file on: www.lundgrenssverige.se. This is possible from 2020-12-07.
Please Email inloggning@lundgrenssverige.se for instructions.