Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Kemikalieslangar / Kompositslangar / Metallslang

Kemikalieslang Technobel

Kemikalieslang Technobel

Konstruktion och egenskaper: Invändigt slät polyester elastomer. Armering av polyester. Utvändigt svart PVC. Resistent mot ultravioletta strålar. God nötnings- och väderbeständighet. Märkt: TECHNOBEL

Användningsområde: Lämplig för kemiska och petrokemiska produkter.

Temperaturområde: -15°C - +60°C

Kemikalieslang med spiral

Kemikalieslang med spiral

Konstruktion och egenskaper: Innertub av UHMWPE (UPE) slät, svart, ledande. Armering av syntetisk textil och stålspiral. Yttertub av kemikalieresistent EPDM gummi. Möter kravet enligt EN 12115.

Användningsområde: Tryck och sugslang för transport av kemikalier i petrokemisk industri. Motstår 95% av alla industriellt använda kemikalier. För utförlig information, se särskild resistenslista för UPE.

Temperaturområde: -30°C - +95°C

Kemikalieslang Epdm med spiral

Kemikalieslang Epdm med spiral

Konstruktion och egenskaper: Yttertub av svart elledande, väder-, ozon- och nötningsbeständigt EPDM gummi. Armering av syntetisk väv och stålspiral. Innertub av svart slätt elledande EPDM gummi.

Användningsområde: Sug och tryckslang för transport av kemikalier såsom icke oxiderande syror, alkalier och ketoner. För utförligare information, se resistent tabell för EPDM. Uppfyller normen för EN 12115.

Temperaturområde: -30°C - +95°C

Kemikalieslang Epdm med spiral EN12115

Kemikalieslang Epdm med spiral EN12115

Konstruktion och egenskaper: Innertub: Svart slät EPDM, elektriskt ledande. Armering: Syntetisk textil och stålspiral. Yttertub: Svart vävmönstrad, självslocknande och elektriskt ledande syntetiskt gummi. Väder och ozon beständigt. Standard: Möter kravet enligt EN 12115. Säkerhetsfaktor: 4:1

Användningsområde: Tryck och sugslang för transport av bland annat syror i hög koncentration. Lämplig som lossningsslang såväl som i fasta installationer. Uppfyller kraven enligt EN12115 – Typ M.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

Viton® slang med spiral

Viton® slang med spiral

Konstruktion och egenskaper: Invändigt av svart slät viton. Polyesterarmerad med helinbäddad stålspiral. Utvändigt av svart nötnings- och väderbeständig CR. Slangen är resistent mot de flesta förekommande kemikalier, t.ex. starka syror, klorerande kolväten, varma petroleumprodukter m.m.

Användningsområde: Som sug- och tryckslang i de mest skiftande användningsområden inom kemisk industri och där en resistent slang behövs.

Temperaturområde: -20°C - +120°C beroende på media och koncentration.

Kompositslang  svart PSP

Kompositslang svart PSP

Konstruktion och egenskaper: Uppbyggnad Innerspiral: Polypropylen (P) Ytterspiral: Syrafast stål (S) Innerskikt: Polypropylen (P) Ytterskikt: PVC belagd Polyester Arbetstrycket baseras på säkerhetsfaktorn 5:1

Användningsområden: Kompositslang PSP är en sug- och tryck-slang för transport av bland annat olika syror och andra kemiska produkter. Kan levereras pressad eller klämbacksmonterad med valfri koppling. Slangen kan beställas i andra utförande och dimensioner, t ex med andra spiralkvalitéer eller med 14 Bar arbetstryck.

Temperaturområde: -30ºC till +100ºC

Kompositslang  röd SST

Kompositslang röd SST

Konstruktion och egenskaper: Uppbyggnad Innerspiral: Syrafast stål (S) Ytterspiral: Syrafast stål (S) Innerskikt: PTFE (T) Ytterskikt: PVC belagd Polyester Arbetstrycket baseras på säkerhetsfaktorn 5:1

Användningsområden : Kompositslang SST är en sug- och tryck-slang för transport av bland annat starkt frätande syror och andra kemiska produkter. Kan levereras pressad eller klämbacksmonterad med valfri koppling. Slangen kan beställas i andra utförande och dimensioner, t ex med andra spiralkvalitéer eller med 14 Bar arbetstryck.

Temperaturområde: -30ºC till +100ºC

Kompositslang grön PGP

Kompositslang grön PGP

Konstruktion och egenskaper: Uppbyggnad Innerspiral: Polypropylen (P) Ytterspiral: Galvaniserat stål (G) Innerskikt: Polypropylen (P) Ytterskikt: PVC belagd Polyester Arbetstrycket baseras på säkerhetsfaktorn 5:1

Användningsområden : Kompositslang PGP är en sug- och tryck-slang för transport av bland annat olika petrokemiska produkter. Kan levereras pressad eller klämbacksmonterad med valfri koppling. Slangen kan beställas i andra utförande och dimensioner, t ex med andra spiralkvalitéer eller med 14 Bar arbetstryck.

Temperaturområde: -30ºC till +100ºC

Kompositslang  blå AAP

Kompositslang blå AAP

Konstruktion och egenskaper: Uppbyggnad Innerspiral: Aluminium (A) Ytterspiral: Aluminium (A) Innerskikt: Polypropylen (P) Ytterskikt: PVC belagd Polyester Arbetstrycket baseras på säkerhetsfaktorn 5:1

Användningsområden : Kompositslang AAP är en sug- och tryck-slang för transport av bland annat petroleumprodukter i tankbilar, järnvägsvagnar och depåer. Även lämplig som gasreturslang. Tack vare aluminiumspiralen är den betydligt lättare och enklare att hantera, särskilt i större diametrar. Kan levereras pressad eller klämbacksmonterad med valfri koppling. Slangen kan beställas i andra utförande och dimensioner, t ex med andra spiralkvalitéer eller med 14 Bar arbetstryck.

Temperaturområde: -30ºC till +100ºC

Teflonslang med rostfri omflätning

Teflonslang med rostfri omflätning

Konstruktion och egenskaper: Teflonslang med slät innertub och enkel omflätning av rostfri ståltråd. Teflonslang har en längre livslängd än andra slangtyper, den är beständig mot nästan alla kemikalier och lösningsmedel. Teflon åldras ej, lämnar ingen smak eller lukt, brinner inte och har mycket låg vidhäftning, därför lätt att rengöra. Slang med omflätning har mycket god motståndskraft mot vibarationer och tryckimpulser. Monteras med pressade kopplingar.

Användningsområde: Används för ånga, färgsprutsanläggningar, gasfyllning, hydraulledningar, livsmedel m.m. Idealistisk som smöroljeslang vid höga omgivningstemperaturer.

Temperaturområde: -70°C - +250°C

Teflonslang veckad med rostfri omflätning

Teflonslang veckad med rostfri omflätning

Konstruktion och egenskaper: Slang av högvärdig vit tätveckad PTFE. Utvändigt förstärkt med tefloninpregnerad glasfiberväv. Rostfri omflätning SS 2333. Teflonslang har längre livslängd, säkrare installation och bättre totalekonomi än motsvarigheter i gummi, plast eller metall. Teflon åldras ej, lämnar ingen smak eller lukt, brinner inte och har mycket låg vidhäftning, därför lätt att rengöra. Slang med omflätning har mycket god motståndskraft mot vibrationer och tryckimpulser. Monteras med pressade kopplingar.

Användningsområde: Veckad teflonslang täcker i stort sett alla typer av installationer för industrin: kemi, process, petrolium, livsmedel, läkemedel, papper, cellulosa, flyg, fartyg, offshore med flera.

Temperaturområde: -54°C - +204°C Ånga max 1.4 Mpa +200°C

PTFE slang utan inlägg

PTFE slang utan inlägg

Konstruktion och egenskaper: PTFE-slang karakteriseras av en stor kemisk beständighet inom temperaturområdet -200°C till +260°C. Endast smälta alkalimetaller och flour angriper teflon. Formbeständighetstemperaturen är så hög som +225 – 250°C. Elasticiteten är god även vid extremt låga temperaturer. Friktionskoefficienten är den lägsta kända bland alla fasta material. Vattenupptagningen är synnerligen låg. De elektriska egenskaperna är mycket goda. Monteras med pressade kopplingar.

Användningsområde: Lämplig till vatten, ånga och de flesta kemikalier inkl. lösningsmedel. alkohol, konc. syra, olja, gaser, estrer, ketoner och freon.

Temperaturområde: -200°C - +260°C

Parallellveckad rostfri metallslang med en omflätning

Parallellveckad rostfri metallslang med en omflätning

Konstruktion och egenskaper: Syrafast parallellveckad metallslang med rostfri omflätning. Tillverkad enligt BS5750-II/ISO9002/316S11/EN.10088/1.4541-1.4404

Användningsområde: Som transportslang för flytande och gasformiga medier. Vibrations upptagande förbindelse i rörledningar t.ex kompressor ledningar. Expansionsupptagande förbindelser i värme- och kylledningar. Anslutningsslangar i gastubcentraler. Högtrycksslang för hetvatten, vattenånga, hetolja, tryckluft, syrgas m.m. Slangledningar utsatta för utvändig värmebestrålning.

Temperaturområde: -200 °C- +800°C

Pyrojacket värmeskydd

Pyrojacket värmeskydd

Konstruktion och egenskaper: Tillverkas av tjockt glasfibergarn ,stickad till elastisk tub. Utvändigt belagd med ett tjockt skikt av järnoxidrött silikongummi. Järnoxiden oxiderar vid höga temperaturer och bildar ett skyddande lager, glasfibergarnet har en isolerande effekt.

Användningsområde: Används företrädesvis inom stålindustrin på smältverk, stränggjutning, induktions- och ljusbågsugnar, skänkugnar och skyddar slangar, kablage och stållinor från smält stål, metall och slaggsprut.

Temperaturområde: +260°C kontinuerligt, klarar brand upp till 1090°C i 15–20 minuter och upp till 1650°C under 15–30 sekunder.

Silikonslang oarmerad

Silikonslang oarmerad

Konstruktion och egenskaper: Silikongummislang i 60° Shore transparent material. Överlägsen beständighet mot solljus, ozon, väder och vind, gamma- och röntgenstrålning. Utmärkt elektronisk isoleringsförmåga.

Användningsområde: "Vätsketransporter inom livsmedels-, läkemedels- och kem. tekniska industrin. T.ex. kaffeautomater, dryckesmaskiner och laboratorieutrustning. Fungerar bra som tätningsmaterial vid höga temperaturer."

Temperaturområde: -60°C - +200°C kortvarigt +230°C

Vätske/Ånga beständighet: Silikongummi tål autoklavering/sterilisering, kokande vatten samt lågtrycksånga (max 1 kg/cm2). Låg vattenabsorbation, men ej diffusionstät mot gaser och vattenånga. Volymändring efter 71 timmar i destillerat vatten vid 100°C = 0.6%

Övriga egenskaper: Materialet är ett oorganiskt vävnadsvänligt gummi, som inte tar åt sig lukt eller smak. Resistent mot bakterie- och svampangrepp. Trots låg friktionskoefficient (speciellt vid fukt) har materialet dåliga nötningsegenskaper.

Silikonslang armerad

Silikonslang armerad

Konstruktion och egenskaper: Polyesterarmerad silikonslang, tillverkad av FDA godkänt silikongummi enligt 21 CFR § 177.2600 FDA/BGA XV/USP VI.

Användningsområde: Tryckslangar inom pharmaceutisk-, sjukvård- och kemteknisk industri. Stor flexibilitet och högt sprängtryck samt möjlighet till upprepade autoklaveringar ger slangen unika kombinationer och egenskaper.

Temperaturområde: -60°C - +180°C.