Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Olja / Bränsleslang

Oljeslang LM10

Oljeslang LM10

Konstruktion och egenskaper: "Innertub av elledande NBR, slät för maximal genomströmning. Kinkfri och smidig även vid låga temperaturer. Yttergummi av NBR/SBR, mycket väder- och ozonbeständig. Kopplas med pressade hylsor eller klammor avsedda för bensin/olje slang. Tål även citydiesel och RME*. *= gäller ej dim. 14. 159-7xxxx.Levereras på bobin, L=50m Märkt: TU 10 Öl/Luft Oil/Air PN 10 bar Conductive R < 106 Ohm/m".

Användningsområde: "En allround oljeslang för de flesta applikationer. T.ex. servicestationer, verkstäder och industri där bensin, olja, hydraulolja, motorolja, råolja, fotogen, diesel, glykol, alkohol, rapsolja* m.m. används. OBS! får ej användas som bensinpumpslang, eller i fast installation i bränslesystem.

Temperaturområde: -40°C - +100°C

Oljeslang 10 / 30bar

Oljeslang 10 / 30bar

Konstruktion och egenskaper: Innertub av NBR, antistatisk, oljebeständig och slät. Kinkfri och smidig även vid låga temperaturer. Yttergummi av slätt NBR,slitstarkt, mycket väder- och ozonbeständig, antsitatisk. Färg: Svart

Användningsområde: En allround oljeslang för de flesta applikationer. Avsedd för mineral olja och petrolium baserade produkter med aromathalt av max 40%. Även lämplig som tryckluftslang. OBS! får ej användas som bensinpumpslang, eller i fast installation i bränslesystem.

Temperaturområde: -40°C - +100°C

Oljeslang LM25 Oil

Oljeslang LM25 Oil

Konstruktion och egenskaper: Innertub av elledande NBR, slät för maximal genomströmning. Kinkfri och smidig även vid låga temperaturer. Yttergummi av NBR/SBR, mycket väder- och ozonbeständig. Tål även BLYFRI bensin, citydiesel. Märkt: TU 25 Öl/Luft Oil/Air PN 25 bar Conductive R < 106 Ohm/m". samt 3 st längsgående röda ränder.

Användningsområde: En allround oljeslang för de flesta applikationer. T.ex. servicestationer, verkstäder och industri där bensin, olja, hydraulolja, motorolja, råolja, och diesel, används. OBS! får ej användas som bensinpumpslang, eller i fast installation i bränslesystem.

Temperaturområde: -40°C - +100°C

Oljeslang 20 / 60

Oljeslang 20 / 60

Konstruktion och egenskaper: Innertub: PVC-fritt kvalitetsgummi, svart, oljebeständigt, elektriskt ledande,slät. Armering: Textil, Yttergummi: PVC-fri kvalitetsgummi, svart, beständig mot ozon och väder, nötningsbeständig, oljebeständig, elektriskt ledande, slät.

Användningsområde: Flexibel slang lämplig för mineralolja och bränslen med en maximalt aromatiskt innehåll på 40% och för tryckluft. Multifunktionsslang för olika applikationer inom industri, konstruktion och jordbruk. OBS! får ej användas som bensinpumpslang, eller i fast installation i bränslesystem.

Temperaturområde: -40°C / +100°C.

Bränsleslang ISO7840 A1

Bränsleslang ISO7840 A1

Konstruktion och egenskaper: Innertub av oljebeständigt gummi, yttertub av väderbeständigt svart gummi, syntetisk textilarmering. Märkt enl. ISO. Certifikat erhålles på begäran. Dim. 38 och 50 mm med stålspiral. Artikel 1601-xx är extruderad och artikel 1601-9xx är dornbyggd.

Användningsområde: En flexibel bränsleslang för bensin och diesel enl. ISO 7840 A1. Rekommenderas för fritidsbåtar för ökad brandsäkerhet.

Temperaturområde: 1601-xx -20ºC - +100ºC 1601-9xx -30ºC - +100ºC Standarder: European directive 2013/53/UE, ISO 7840:13 A1 E10/B10 compatible, RINA approved. SAE K 1527:11, USCG Type A1style R2.

Olja / Bensinslang textilomflätad

Olja / Bensinslang textilomflätad

Konstruktion och egenskaper: Innertub av svart, slät bensin- och oljebeständigt NBR/PVC. Utvändig omflätning av RAYON. 1709-932, 1709-950, är på bobin längd 15m.

Användningsområde: Som bränsleslang för bensin och dieselmotorer, som smörjoljeslang inom industrin.

Temperaturområde: - 30°C - +100°C

Bränsleslang SAE 30 R6

Bränsleslang SAE 30 R6

Konstruktion och egenskaper: Innertub av svart NBR gummi. Slätt, ozon och oljebeständigt. Armering av PVA.Yttertub av svart slät NBR/PVC Beständigt mot ozon och oljedimma i motorrum.

Användningsområde: Bränsleslang för bensin och blyfri bensin enl. SAE 30 R6 . För bilar lastbilar och traktorer.

Temperaturområde: -30°C - +90°C.

Bränsleslang på bobin

Bränsleslang på bobin

Konstruktion och egenskaper: Bensinslang med innertub av NBR och yttertub av CR. Slangen har hög värmebeständighet och god flexibilitet. God ozon- och väderbeständighet. Färg: Svart Märkt: Tål blyfri bensin

Användningsområde: Bränsleslang till bilar, båtar m.m.

Temperaturområde: -40°C - +100°C

Diesel / Bensin / Bio-diesel 3133

Diesel / Bensin / Bio-diesel 3133

Konstruktion och egenskaper: Innertub av FKM/NBR gummi. Armering av PET. Yttergummi av CPE. Märkning: SAE J30 R9 and MGRES22RU49 Class 1A

Användningsområde: Flexibel slang för användning för bränsle till bilar, lastbilar, jordbruksmaskiner och entreprenadmaskiner. Passar för bensin, diesel, etanol, olja och bio-diesel.

Temperaturområde: -30°C - +130°C

Bensinpumpslang

Bensinpumpslang

Konstruktion och egenskaper: Yttertub av svart, slätt CR gummi. Elekriskt ledande. Innertub av svart nitrilgummi. Elektriskt ledande. Textilarmering.

Användningsområde: Transport av olja, diesel, bensin. Blyfri bensin med en aromat halt av max 50%.

Temperaturområde: -30°C - +60°C

Oljeslang utan spiral

Oljeslang utan spiral

Konstruktion och egenskaper: Utvändigt CR gummi, vävmönstrad, väder- och ozonbeständig. Textilarmering, innertub av NBR, olje- och bensinbeständigt.

Användningsområde: Oljeslang för transport av olja och bensinprodukter.

Temperaturområde: -35°C - +70°C

Oljeslang med spiral

Oljeslang med spiral

Konstruktion och egenskaper: Utvändigt SBR/EPDM gummi, vävmönstrad, väder- och ozonbeständig.Oljebeständig enligt SAE J517:2017 Textilarmering, två helinbäddade spiraler. två korslagda koppartrådar. Innertub av NBR, svart, slät, elektriskt ledande

Användningsområde: Sug- och tryckslang för olja och bensin(DIN51603) (ej flygbensin), diesel(EN590:2017) samt vatten coh oljeemulsioner. Aromhalten får ej överstiga 50%.

Temperaturområde: -40°C - +90°C, för oljor +100°C

Oljeslang med spiral

Oljeslang med spiral

Konstruktion och egenskaper: Utvändigt SBR/EPDM gummi, vävmönstrad, väder- och ozonbeständig.Oljebeständig enligt SAE J517:2017. Fyrkants profilerad utsida. ärkning: Semperit (S) TM30 Petrolium / Oil S&D WP 10 BAR Made in Europe Textilarmering, två helinbäddade spiraler. två korslagda koppartrådar. Innertub av NBR, svart, slät, elektriskt ledande

Användningsområde: Sug- och tryckslang för påfyllning och tömning av tankar, bensin tankar och tankfartyg med oblyat bränsle (EN228:2017) med en aromat halt av max 50%. Passar även för industri oljor, diesel (EN 590:2017), brännolja(DIN 51603 del 1-5)olja och bensin(DIN51 603) och mineral olje baserade hydraul oljor.

Temperaturområde: -40°C - +90°C, för oljor +100°C

Oljeslang med spiral EN12115

Oljeslang med spiral EN12115

Konstruktion och egenskaper: Innertub: NBR slät, svart, ledande. Armering: Syntetisk textil och stålspiral. Yttertub: Vävmönstrat svart självslocknande och elektriskt ledande syntetiskt gummi. Väder och ozon beständigt. Standard: Möter kravet enligt EN 12115. Säkerhetsfaktor: 4:1

Användningsområde: Tryck och sugslang för transport av petroleum baserade produkter. Lämplig som lossningsslang såväl som i fasta installationer. Uppfyller kraven enligt EN12115 – Typ M.

Temperaturområde: -30°C - +70°C

Oljeslang Blå PVC

Oljeslang Blå PVC

Konstruktion och egenskaper: Slang tillverkad helt i PVC, specialkvalitet för olja. Kraftig spiral av PVC. Slät insida. Färg: mörkblå.

Användningsområde: Oljeslang, mycket smidig, för tankrengöring, slamsugning, transport av oljor, bensin, m.m.

Temperaturområde: -25°C - +60°C

Oljeslang Vacupress

Oljeslang Vacupress

Konstruktion och egenskaper: Slang tillverkad helt i PVC, specialkvalitet för olja. Kraftig spiral av PVC. Slät insida. Färg: Mörkblå.

Användningsområde: Oljeslang, mycket smidig, för tankrengöring, slamsugning, transport av oljor, bensin, bränslepåfyllning m.m.

Temperaturområde: -10°C - +60°C

Bunkerslang  1,7Mpa

Bunkerslang 1,7Mpa

Konstruktion och egenskaper: Yttertub av olje-, väder- och ozonbeständigt CR gummi. Armering av textil. Två helinbäddade spiraler. Innertub av olje- och bensinbeständigt NBR gummi. Märkt med en brun spiralrand.

Användningsområde: Lastoljeslang för hamnar, industrier och raffinaderier.

Temperaturområde: -30°C - +90°C

Lastoljeslang flatrullad 1,6Mpa

Lastoljeslang flatrullad 1,6Mpa

Konstruktion och egenskaper: Yttertub av olje-, väder och ozonbeständigt CR gummi. Armering av textil. Innertub av olje- och bensinbeständigt NBR gummi. Märkt med en orange längsgående rand. Går att flatrulla.

Användningsområde: Lastoljeslang för hamnar, industrier och raffinaderier.

Temperaturområde: -30°C - +70°C

Olje / Bensinslang metallomflätad

Olje / Bensinslang metallomflätad

Konstruktion och egenskaper: Svart, olje- och bensinbeständig innertub av NBR. Utvändigt omflätad med förzinkad järntråd.

Användningsområde: Bensin, olje- och dieselledningar på motorer, smörjledningar inom industrin, oljebrännarslang till värmepannor.

Temperaturområde: -10°C - +70°C

Oljebrännareslang F1 / 4xM1 / 4

Oljebrännareslang F1 / 4xM1 / 4

Konstruktion och egenskaper: Olje- och bensinbeständig innertub av NBR. Utvändig fläta av förzinkad järntråd.

Användningsområde: Oljebrännarslang till värmepannor.

Temperaturområde: -40°C - +80°C

Olje / Bensinslang PVC-nitril

Olje / Bensinslang PVC-nitril

Konstruktion och egenskaper: PVC-nitrilslang, 178-, är beständigt mot bensin och mineraloljor samt mot solljus, ozon, oxidation, syror, aromatiska lösningsmedel och alkoholer.

Konstruktion och egenskaper: Materialet har god riv- och slitstyrka med god böjhållfasthet. Hårdhet 70° shore.

Temperaturområde: -10°C till +70°C.

Olje / Bensinslang Technobel PU

Olje / Bensinslang Technobel PU

Konstruktion och egenskaper: Flexibel PVC slang med en innertub av PU.Armering av polyester.

Användningsområde: Transport av bensin,oljor, vissa kemikalier

Användningsområde: -15°C-+60°C

Viton®slang Oarm.

Viton®slang Oarm.

Konstruktion och egenskaper: Vitonslang, 182-, fluorelastomer med enastående kemisk resistens. Produkter tillverkad av viton är beständiga mot kolväten och oljor, mot aromatiska och eller klorerade lösningsmedel samt mot kemiska media i allmänhet, även koncentrerade och varma. Materialets åldersbeständighet är utmärkt, beständigheten mot ozon och strålning är således mycket god. Viton kan användas kontinuerligt upp till +200°C och kortvarigt utsättas för +300°C. Det är flamsäkert och ytterst gastätt. Viton besitter goda dielektriska och mekaniska egenskaper vilka bibehålles även vid plötsliga temperaturväxlingar. Hårdhet 75° shore.

Bromsslang   14-90kp

Bromsslang 14-90kp

Konstruktion och egenskaper: Slang med ytter- och innetub av olje- och ozonbeständigt neoprengummi, armering av polyestergarn. Uppfyller kraven enligt SAE J 1402 A. 127-11 innertub av NBR och arbetstryck 1,0MPa

Användningsområde: Bromsslang för luft bromssystem.

Temperaturområde: -40°C - +93°C