Planpackning Klingersil C 4438

Användningsområde
För de flesta användningsområden där plana packningar förekommer kan Klinger Sil packningsmaterial användas. Det är ur ekologisk synpunkt säkert och miljövänligt. Det färdiga råmaterialet provas noggrant och regelbundet för att säkerställa hög kvalitet.

Ett allround material som är bra för de flesta medier som, ånga vatten bensin, mineraloljor , lösningsmedel inkl. alifatiska, aromatiska och klorerade kolväten, utspädda syror och ett stort antal kemikalier. Arnerat med stål trådsinlägg. Lämplig för höga temperaturer med plötsliga tryckändringar.
Tryck max: 100 bar
Temperaturområde
max: + 250º C

 


  • Totalt: 5
Produkt
Klinger Sil C-4438 1.0 mm 1,5x1m
Klinger Sil C-4438 1.5 mm 1,5x1m
Klinger Sil C-4438 2.0 mm 1,5x1m
Klinger Sil C-4438 3.0 mm 1,5x1m
Klinger Sil C-4438 0.75 mm 1,5x1m
  • Totalt: 5

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.