Sanitetslang Marin

Konstruktion och egenskaper
Utvändigt vitt vävmönstrat gummi, armering av polyester och helinbäddad enkelspiral. Invändigt gastätt gummi.
Flexibel = lättmonterad i trånga utrymmen. Gummislang = lätt att få tät vid anslutningar. Diffusionstät = LUKTFRITT.
Märkt: LUNDGRENS SVERIGE AB MARINE SANITARY HOSE
EN ISO 8099
DIFFUSION RESISTANT"

Användningsområde
Som toalettslang i fritidsbåtar.
Temperaturområde
-30°C - +100°C

 


  • Totalt: 6
Produkt
Sanitetslang Marin 25 mm L20
Sanitetslang Marin 38 mm L20
Sanitetslang Marin 16 mm L20
Sanitetslang Marin 19 mm L20
Sanitetslang Marin 38 mm L40
Sanitetslang Marin 50 mm L40
  • Totalt: 6

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.