Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Radialtätning Dammt. RST=CC=BASL

Radialtätning  Dammt. RST=CC=BASL Axel 0-35 MM

Radialtätning Dammt. RST=CC=BASL Axel 0-35 MM

Användningsområde: Används för att täta roterande axlar mot omgivningen vid små tryckskillnader.För att få hög driftsäkerhet måste radialtätningarna uppfylla följande kriterier: Damm och smuts får inte tränga in i lagret. Maskinen eller aggregatet ska innehålla smörjolja eller smörjfett.

Temperaturområde: -35°C - +100°C

Radialtätning  Dammt. RST=CC=BASL Axel 36-99 MM

Radialtätning Dammt. RST=CC=BASL Axel 36-99 MM

Användningsområde: Används för att täta roterande axlar mot omgivningen vid små tryckskillnader.För att få hög driftsäkerhet måste radialtätningarna uppfylla följande kriterier: Damm och smuts får inte tränga in i lagret. Maskinen eller aggregatet ska innehålla smörjolja eller smörjfett.

Temperaturområde: -35°C - +100°C

Radialtätning  Dammt. RST=CC=BASL Axel 100-360 MM

Radialtätning Dammt. RST=CC=BASL Axel 100-360 MM

Användningsområde: Används för att täta roterande axlar mot omgivningen vid små tryckskillnader.För att få hög driftsäkerhet måste radialtätningarna uppfylla följande kriterier: Damm och smuts får inte tränga in i lagret. Maskinen eller aggregatet ska innehålla smörjolja eller smörjfett.

Temperaturområde: -35°C - +100°C