Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Radialtätning Viton Typ Gr

Radialtätning Viton Typ Gr Axel 0-69 MM

Radialtätning Viton Typ Gr Axel 0-69 MM

Användningsområde: Används för att täta roterande axlar mot omgivningen vid små tryckskillnader.För att få hög driftsäkerhet måste radialtätningarna uppfylla följande kriterier: Damm och smuts får inte tränga in i lagret. Mycket hög kemisk och termisk beständighet. Maskinen eller aggregatet ska innehålla smörjolja eller smörjfett.

Temperaturområde: -30°C - +180°C

Radialtätning Viton Typ Gr Axel 70-280 MM

Radialtätning Viton Typ Gr Axel 70-280 MM

Användningsområde: Används för att täta roterande axlar mot omgivningen vid små tryckskillnader.För att få hög driftsäkerhet måste radialtätningarna uppfylla följande kriterier: Damm och smuts får inte tränga in i lagret. Maskinen eller aggregatet ska innehålla smörjolja eller smörjfett. Mycket hög kemisk och termisk beständighet.

Temperaturområde: -30°C - +180°C