Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Stödringar Gula

Stödringar Gula ID 4-95 MM

Stödringar Gula ID 4-95 MM

Användningsområde: Används för att undvika extrusuion av o-ringen i spalten vid höga tryck. Med undantag av flänsförband. Material:Hytrel

Stödringar Gula ID 100-300 MM

Stödringar Gula ID 100-300 MM

Användningsområde: Används för att undvika extrusuion av o-ringen i spalten vid höga tryck. Med undantag av flänsförband. Material:Hytrel