Planpackning TESNIT®BAGL 3000

Användningsområde
TESNIT ® BAGL 3000 är en fiberpackning bestående av en kombination av aramid och glasfiber bundna med NBR. Materialet har utmärkt tryckstabilitet och god åldringsbeständighet. Lämpligt för användning med vatten, oljor, gaser, bränslen och många syror.
Tryck max: 100 bar
Temperaturområde
Drift temperatur max +350 ºC (Topp max +440º C under kort tid)
Vid användning tilllsammans med ånga max +250ºC

 


  • Totalt: 5
Produkt
Tesnit BA-GL 1.0 mm 1,5x1,5m
Tesnit BA-GL 1.5 mm 1,5x1,5m
Tesnit BA-GL 2.0 mm 1,5x1,5m
Tesnit BA-GL 3.0 mm 1,5x1,5m
Tesnit BA-GL 0.5 mm 1,5x1,5m
  • Totalt: 5

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.