Stödringar Gula ID 100-300 MM

Användningsområde
Används för att undvika extrusuion av o-ringen i spalten vid höga tryck. Med undantag av flänsförband.
Material:Hytrel

 


  • 1
  • 2
  • Totalt: 40
Produkt
Stödring Gul 100 X 105
Stödring Gul 100 X 110
Stödring Gul 105 X 110
Stödring Gul 105 X 115
Stödring Gul 110 X 115
Stödring Gul 110 X 120
Stödring Gul 115 X 120
Stödring Gul 115 X 125
Stödring Gul 120 X 125
Stödring Gul 120 X 130
Stödring Gul 125 X 130
Stödring Gul 125 X 135
Stödring Gul 130 X 135
Stödring Gul 130 X 140
Stödring Gul 135 X 140
Stödring Gul 135 X 145
Stödring Gul 140 X 145
Stödring Gul 140 X 150
Stödring Gul 145 X 155
Stödring Gul 150 X 160
Stödring Gul 155 X 165
Stödring Gul 160 X 170
Stödring Gul 165 X 175
Stödring Gul 170 X 180
Stödring Gul 175 X 185
Stödring Gul 180 X 190
Stödring Gul 185 X 195
Stödring Gul 190 X 200
Stödring Gul 195 X 205
Stödring Gul 200 X 210
Stödring Gul 210 X 220
Stödring Gul 220 X 230
Stödring Gul 230 X 240
Stödring Gul 240 X 250
Stödring Gul 250 X 260
Stödring Gul 260 X 270
  • 1
  • 2
  • Totalt: 40

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.