Vår Julgåva till de Modiga Kämparna

Vår Julgåva till de Modiga Kämparna

Barn och cancer hör inte ihop. Gör som vi och stöd Barncancerfondens viktiga arbete i jul.

På Lundgrens Sverige är julen mer än bara glädje och ljus – det är en tid för att dela och bry sig. Därför är det med stor glädje och ödmjukhet vi meddelar att vi i år har valt att göra skillnad genom att stödja Barncancerfonden. Vår julgåva är tillägnad de modiga barnen och deras familjer som dagligen kämpar mot cancer.

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Tack vare forskning och effektivare behandlingsmetoder har utvecklingen gått framåt och idag överlever 85 procent. Men vi vill att alla barn som insjuknar i cancer ska överleva, och kunna få leva ett gott och långt liv. Barncancerfonden gör en ovärderlig insats genom att stödja de drabbade familjerna och finansiera viktig forskning. Genom vårt stöd hoppas vi kunna bidra till deras fortsatta arbete och skapa en ljusare framtid. För mer information om Barncancerfonden och deras viktiga arbete, besök Barncancerfondens webbplats.

Tack för att du väljer Lundgrens Sverige och hjälper oss att göra julen extra speciell för dem som behöver det mest.

Med kärlek och ljus, Lundgrens Sverige

 

 

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.