Typ TF maskinfot

Användningsområde
Lämpliga för svarvar, fräsmaskiner, stansarmaskiner, slipmaskiner och pressar etc. Med TF-dämparnas höjdjusterare och låga inbyggnadshöjd ger en enkel och problemfri maskinuppställning utan fastsättning i golvet. Gummikroppen ger en god friktion mot golvet. Gummit är olje- och kemikaliebeständigt och alla metalldelar är elförsinkade och kromaterade som korrosionsskydd.

 


  • Totalt: 5
Produkt
Vibrationsdämpare Maskinsko TF 250
Vibrationsdämpare Maskinsko TF 600
Vibrationsdämpare Maskinsko TF 1200
Vibrationsdämpare Maskinsko TF 3000
Vibrationsdämpare Maskinsko TF 4000
  • Totalt: 5

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.