H072 Strypbackventil IR

Material
Stål
Konstruktion
Ledningsmonterad stryp/backventil för
reglering av oljeflöde,med ökat antal
varv från stängt läge erhålls fullt flöde
på sista varvet,låsning av inställt flöde
sker med stoppskruv.Strypning erhålles i en riktning,motsatt riktning
har fullt flöde via backventilen. Högtrycksapplikationer

 


  • Totalt: 5
Produkt
Stryp / Backventil 1/4"
Stryp / Backventil 3/8"
Stryp / Backventil 1/2"
Stryp / Backventil 3/4"
Stryp / Backventil 1"
  • Totalt: 5

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.