Lim Foglim Combi Flex 524

Egenskaper
Högelastisk MS-polymer foglim, som används i byggnader och industri till skarvar. Kan appliceras på fuktiga ytor. Tål fogrörelse på ±25%. Primerfri på de flesta ytor. Kan övermålas. Produkten är livsmedelsgodkänd enl. EC No 1935/2004 beträffande material och artiklar.

 


  • Totalt: 1
Produkt
CombiFlex 524 Transparent 290ml
  • Totalt: 1

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.