Gasolslang Orange

Konstruktion och egenskaper
Orange, slätt yttergummi av SBR/NR med god nötnings- och väderbeständighet.
Spiraliserade syntetinlägg, innertub av NBR/HSBR. Beständig mot butan och propan, LPG (Liquid Petrolium Gas) samt gasblandingar som MPS och CNG. Uppfyller kraven enligt EN 559 och ISO 3821 samt sprängämnesinspektionens krav.
Märkning Art. 143- Semperit S ISO 3821 (EN 559) 2 MPa (20 bar) dimension -30°C.
Art. 143-9 Codan 2601 Gas hose - Propane / Butane WP 20 bar EN ISO 3821 /EN 559:2003
143-11 OBS lågtryck,
143-11,143-13 ej EN 559
1431-, är avsedd för tuffare tag t.ex. vid takläggning.

Användningsområde
Transport av gasol i gasform för gasoldrivna kök, lampor, kylskåp samt för gasolbrännare i laboratorium och inom industrin vid svetsning och skärbränning. Artikel 1431-, är avsedd för tuffare tag t.ex vid takläggning.
Temperaturområde
-30°C - +70°C Semperit
-30°C - +80°C Codan

 


  • Totalt: 14
Produkt
Gasolslang Orange 10mm
Gasolslang Orange 11mm
Gasolslang Orange 12.5 mm
Gasolslang Orange 8mm Roofing
Gasolslang Orange 6mm
Gasolslang Orange 6mm på bobin 50m
Gasolslang Orange 8mm på bobin 50m
Gasolslang Orange 10mm på bobin 50m
Gasolslang Orange 8mm
Gasolslang Orange 10mm LPG
Gasolslang Orange 10mm LPG L-25m
Gasolslang Orange 6 mm LPG
Gasolslang Orange 8 mm LPG
Gasolslang Orange 8 mm LPG L-25m
  • Totalt: 14

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.