Metallslang FA 400 Gr

Konstruktion och egenskaper
Spirallindad metallslang med agraffprofil utan tätning, som tillverkas med mångkantigt tvärsnitt av förzinkat stålband. Stor flexibilitet och mycket hög motståndskraft mot vibrationer och korrosion.
Användningsområde
Utsugningsslang av rökgaser och avgaser där det fordras en tät slang.
Temperaturområde
Max +400°C

 


  • Totalt: 19
Produkt
Avgasslang Galv 102 mm
Avgasslang Galv 110 mm
Avgasslang Galv 115 mm
Avgasslang Galv 120 mm
Avgasslang Galv 127 mm
Avgasslang Galv 20 mm
Avgasslang Galv 25 mm
Avgasslang Galv 30 mm
Avgasslang Galv 35 mm
Avgasslang Galv 40 mm
Avgasslang Galv 45 mm
Avgasslang Galv 51 mm
Avgasslang Galv 55 mm
Avgasslang Galv 60 mm
Avgasslang Galv 63 mm
Avgasslang Galv 70 mm
Avgasslang Galv 75 mm
Avgasslang Galv 80 mm
Avgasslang Galv 90 mm
  • Totalt: 19

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.