Silikonslang oarmerad

Konstruktion och egenskaper
Silikongummislang i 60° Shore transparent material. Överlägsen beständighet mot solljus, ozon, väder och vind, gamma- och röntgenstrålning. Utmärkt elektronisk isoleringsförmåga.
Användningsområde
"Vätsketransporter inom livsmedels-, läkemedels- och kem. tekniska industrin.
T.ex. kaffeautomater, dryckesmaskiner och laboratorieutrustning. Fungerar bra som tätningsmaterial vid höga temperaturer."
Temperaturområde
-60°C - +200°C kortvarigt +230°C
Vätske/Ånga beständighet
Silikongummi tål autoklavering/sterilisering, kokande vatten samt lågtrycksånga (max 1 kg/cm2). Låg vattenabsorbation, men ej diffusionstät mot gaser och vattenånga. Volymändring efter 71 timmar i destillerat vatten vid 100°C = 0.6%
Övriga egenskaper
Materialet är ett oorganiskt vävnadsvänligt gummi, som inte tar åt sig lukt eller smak. Resistent mot bakterie- och svampangrepp. Trots låg friktionskoefficient (speciellt vid fukt) har materialet dåliga nötningsegenskaper.

 


  • Totalt: 32
Produkt
Silikonslang Oarmerad 10x12mm
Silikonslang Oarmerad 10x14mm
Silikonslang Oarmerad 10x15mm
Silikonslang Oarmerad 10x16mm
Silikonslang Oarmerad 1x2mm
Silikonslang Oarmerad 12x16mm
Silikonslang Oarmerad 12x17mm
Silikonslang Oarmerad 1x3mm
Silikonslang Oarmerad 15x21mm
Silikonslang Oarmerad 16x22mm
Silikonslang Oarmerad 18x24mm
Silikonslang Oarmerad 20x26mm
Silikonslang Oarmerad 20x27mm
Silikonslang Oarmerad 2x4mm
Silikonslang Oarmerad 25x31mm
Silikonslang Oarmerad 3x5mm
Silikonslang Oarmerad 3x6mm
Silikonslang Oarmerad 3x7mm
Silikonslang Oarmerad 4x6mm
Silikonslang Oarmerad 4x7mm
Silikonslang Oarmerad 4x8mm
Silikonslang Oarmerad 5x10mm
Silikonslang Oarmerad 5x7mm
Silikonslang Oarmerad 5x8mm
Silikonslang Oarmerad 5x9mm
Silikonslang Oarmerad 6x10mm
Silikonslang Oarmerad 6x12 mm
Silikonslang Oarmerad 6x9mm
Silikonslang Oarmerad 7x10mm
Silikonslang Oarmerad 7x11mm
Silikonslang Oarmerad 8x12mm
Silikonslang Oarmerad 9x13mm
  • Totalt: 32

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.