Olje/Bensinslang metallomflätad

Konstruktion och egenskaper
Svart, olje- och bensinbeständig innertub av NBR.
Utvändigt omflätad med förzinkad järntråd.
Användningsområde
Bensin, olje- och dieselledningar på motorer, smörjledningar inom industrin, oljebrännarslang till värmepannor.
Temperaturområde
-10°C - +70°C

 


  • Totalt: 4
Produkt
Olje/Bensinslang Silverslang Nv16= 16 id
Olje/Bensinslang Silverslang Nv4 = 6.0 id
Olje/Bensinslang Silverslang Nv6 = 8.0 id
Olje/Bensinslang Silverslang Nv4 = 9.5 id
  • Totalt: 4

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.