Tryckluftslang Tressnobel

Konstruktion och egenskaper
Flexibel PVC-slang. Slät in- och utsida för minimala tryckförluster. Armerad med helinbäddad polyestergarn. God väder- och ozonbeständighet.
Färg: Tress Nobel 20 bar Svart
Märkning: "Tress Nobel 20 bar"
Färg: Tress Nobel 40 bar mellanblå
Märkt: Tress Nobel 40 bar."

Användningsområde
Används för varierande ändamål inom industrin, där det ställs stora krav på höga tryck. Men även till olika maskiner och utrustningar inom lantbruket som transport av pulveriserat material och konstgödsel.
Används även som injektionsslang inom betongindustrin.
Temperaturområde
-15°C - +60°C
Angivna värden gäller vid +23°C

 


  • Totalt: 12
Produkt
Tryckluftslang Tressnobel 4Mpa Blå 10mm
Tryckluftslang Tressnobel 4Mpa Blå 13mm
Tryckluftslang Tressnobel 3Mpa Blå 16mm
Tryckluftslang Tressnobel 3Mpa Blå 19mm
Tryckluftslang Tressnobel 3Mpa Blå 25mm
Tryckluftslang Tressnobel 4Mpa Blå 6mm
Tryckluftslang Tressnobel 4Mpa Blå 8mm
Tryckluftslang Tressnobel 2 Mpa Svart 8mm
Tryckluftslang Tressnobel 2 Mpa Svart 10mm
Tryckluftslang Tressnobel 2 Mpa Svart 13mm
Tryckluftslang Tressnobel 2 Mpa Svart 16mm
Tryckluftslang Tressnobel 2 Mpa Svart 19mm
  • Totalt: 12

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.