Ljuddämpare AKU-Comp

Konstruktion och egenskaper
Aku-Comp består av ett flexibelt, perforerat Compactrör inklätt i 30 mm mineralull. Ytterhölje på typ A består av slitstark, armerad aluminiumfilm och på typ P av grå polyetenplast. Ändarna är försedda med muffar för ett enkelt montage och tät anslutning.
Användningsområde
AKU-Comp typ A uppfyller kraven för svårantändligt material.

Levereras komprimerad men skall dras ut till full längd för bästa ljudabsortion.

 


  • Totalt: 14
  • Totalt: 14

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.