Stödringar Gula ID 4-95 MM

Användningsområde
Används för att undvika extrusuion av o-ringen i spalten vid höga tryck. Med undantag av flänsförband.
Material:Hytrel

 


  • Totalt: 52
Produkt
Stödring Gul 10 X 14
Stödring Gul 11,61x14,31
Stödring Gul 11 X 15
Stödring Gul 12 X 16
Stödring Gul 13 X 17
Stödring Gul 14 X 18
Stödring Gul 145 X 150
Stödring Gul 15 X 19
Stödring Gul 16 X 20
Stödring Gul 17 X 21
Stödring Gul 18 X 22
Stödring Gul 20 X 25
Stödring Gul 23 X 28
Stödring Gul 25 X 30
Stödring Gul 27 X 32
Stödring Gul 30 X 35
Stödring Gul 33 X 38
Stödring Gul 35 X 40
Stödring Gul 37 X 42
Stödring Gul 40 X 45
Stödring Gul 40 X 50
Stödring Gul 43 X 48
Stödring Gul 45 X 50
Stödring Gul 45 X 55
Stödring Gul 4 X 8
Stödring Gul 50 X 55
Stödring Gul 50 X 60
Stödring Gul 53 X 63
Stödring Gul 55 X 60
Stödring Gul 55 X 65
Stödring Gul 58 X 63
Stödring Gul 5 X 9
Stödring Gul 60 X 65
Stödring Gul 60 X 70
Stödring Gul 6 X 10
Stödring Gul 65 X 70
Stödring Gul 65 X 75
Stödring Gul 70 X 75
Stödring Gul 70 X 80
Stödring Gul 7 X 11
Stödring Gul 75 X 80
Stödring Gul 75 X 85
Stödring Gul 80 X 85
Stödring Gul 80 X 90
Stödring Gul 8 X 12
Stödring Gul 85 X 90
Stödring Gul 85 X 95
Stödring Gul 90 X100
Stödring Gul 90 X 95
Stödring Gul 9 X 13
Stödring Gul 95 X 100
Stödring Gul 95 X 105
  • Totalt: 52

Privacy Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy here.